Thứ bảy, 23/10/2021 - 18:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hai Bà Trưng-Hà Nội
 • Truong THDL Doan Thi Diem - Tuy y T56H9: Ôn tập chương 3 BÀi 1: Kiểm tra bài cũ: Đường cao (h) của tam giác đều cạnh a là: h = latex((asqrt2)/3) h = latex((asqrt3)/2) h = latex(a/2) Bài 2: Kiểm tra bài cũ Một bánh ...
 • Thực hành Bắt đầu: Ngắm tia Ax: Xác định X: Cắm cọc A: Chăng dây AX: Xác định E: Xác định D: Ngắm tia Dm: Xác định M: Cắm cọc D: Chăng dây DM: Xác định C: Đo DC:
 • - Chủ đề 1 Mục 1:
 • B1 A: Danh từ B: Động từ C: Tính từ D: Phó từ Phương án 1: Yes, I play Phương án 2: Yes, I do Phương án 3: No, I won`t Phương án 4: No, I can`t Phương án 1: Hình 1 Phương án 2: Hình 2 Phương án 3: ...
 • Chủ đề 1 NÊN: BÀI 1: Tích của đa thức latex(x^2-2xy+y^2) và đa thức x-y A.latex(-x^3-3x^2y+3xy^2-y^3) B.latex(x^3-3x^2y+3xy^2-y^3) C.latex(x^3-3x^2y-3xy^2-y^3) D.latex(x^3-3x^2y-3xy^2+y^3) BÀI 2: Giá trị của ...
 • Truong THPT Da Tong - Đam Rong - Lam Dong  Trang bìa   Trang bìa:  Các góc   Bài 1: CÁC GÓC TRONG TAM GIÁC     :            Góc C bằng 50 độ      Góc C bằng 35 độ      Góc C bằng 40 độ      Góc C bằng 60 độ   Bài 2: CÁC GÓC TRONG TAM GIÁC     : ...
 • Kiếm tra Câu hỏi 1:: NgoKhuong Hãy chọn đáp án đúng. Hình bình hành là một tứ giác: Có 2 đường chéo bằng nhau. Có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Có 2 đường chéo vuông góc. Cả 3 câu trên đều sai. Hãy ...
 • Các góc ∆ Bài 1: Trong hình dưới đây, số đo của góc latex(angle(C)) là latex(angle(C)) = 50° latex(angle(C)) = 35° latex(angle(C)) = 40° latex(angle(C)) = 60° Bài 2: Tam giác ABC có AD là đường phân giác góc ...
 • Công ty Cổ phần Tin học Bạch Kim - Tầng 5, tòa nhà HKC, 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội  Trang bìa   Trang bìa:  HĐ1: Kiểm tra bài cũ   Câu hỏi 1: Kiểm tra bài cũ         Câu hỏi 2: Kiểm tra bài cũ     :            Latex(angle(aOb)) và ...
 • Nguyễn Công Thanh - Trường THCS Uông Bí, Uông Bí, Quảng Ninh : Tiết 40 - Hình 9 Giáo viên: Vũ Đức Kiên Trường Thực Hành Sư Phạm - CĐSP Quảng Ninh GÓC NỘI TIẾP Kiểm tra bài cũ : O A B m latex(70@) Tính số đo cung AmB, CnD ...
 • Công ty Cổ phần Tin học Bạch Kim - Tầng 5, tòa nhà HKC, 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Trang bìa Trang bìa: S¬n T©y, ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2007 TiÕt 18: §­êng th¼ng song song víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc M«n h×nh häc 8 ...
 • Công ty Cổ phần Tin học Bạch Kim - Tầng 5, tòa nhà HKC, 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội  Các góc ∆   Bài 1:     :            latex(angle(C)) = 50°      latex(angle(C)) = 35°      latex(angle(C)) = 40°      latex(angle(C)) = 60°   Bài 2:     :       ...
Tài nguyên